Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Vuurkracht van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren over hoe we binnen Vuurkracht zorg dragen voor uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 februari 2019.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vuurkracht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vuurkracht, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vuurkracht verstrekt. Vuurkracht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • w e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM VUURKRACHT GEGEVENS NODIG HEEFT

Vuurkracht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast heeft Vuurkracht uw persoonsgegevens nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en het uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met "de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst" en het "erechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke."

HOE LANG VUURKRACHT GEGEVENS BEWAART

Vuurkracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zolang de samenwerking bestaat en niet door een van beide partijen opgezegd werd, worden uw persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden uw persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden gelet op de wettelijke minimumbewaartermijnen voor boekhoudkundige en fiscale zaken. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

DELEN MET ANDEREN

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Vuurkracht. Vuurkracht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgebonden gegevens worden enkel met uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan uw arts of werkgever.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vuurkracht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vuurkracht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

  • Recht op inzage persoonsgegevens
  • Recht op wijziging van persoonsgegevens
  • Recht op gegevenswissing
  • Recht op dataoverdracht
  • Recht van bezwaar
  • Recht op beperking van de verwerking

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek te sturen naar silviavuurkracht@mail.vuurkracht.be. Hierin vermeldt u op welk recht u een beroep wenst te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. Vuurkracht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Vuurkracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vuurkracht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vuurkracht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Vuurkracht via silviavuurkracht@mail.vuurkracht.be.

www.vuurkracht.be is een website van Vuurkracht.

Vuurkracht is als volgt te bereiken:
Postadres: Straatakker 2 - 8700 Tielt
Vestigingsadres: Beernegemstraat 29A - 8700 Tielt
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 0791.096.069
Telefoon: 0476/401.100
E-mailadres: silviavuurkracht@mail.vuurkracht.be